Přehled funkcí

Pořizujete-li data do tabulek, tabulky si vyměňujete s kolegy,
pak by pro Vás ATOM znamenal patrně značné přínosy.
Nejvíce za zmínku stojí zřejmě úspora času.
V ATOM Studiu vytvoříte na základě tabulek atomový projekt a dávkově do něj vložíte data, která již máte. V Data editoru pak můžete okamžitě projekt využívat a rozvíjet v týmu i s kolegy. 

ilustrace1.png

Vytvoření projektu několika kliknutími

Projekt je postaven na ontologii. Tu snadno nakreslíte intuitvním designérem přímo ve webovém prohlížeči. Nebo můžete importovat ontologii ze šablony.

Vlastnosti (např. textová nebo numerická pole, obrázky, výběry, taxonomie) jsou předpřipraveny jako komponenty. Do ontologie je přidáte pouhým přetažením myši.

Máte-li data např. z Excelu, můžete je snadno a rychle vložit do projektu.

Projektů v ATOMu můžete mít více, mohou být mezi sebou provázány a lze mezi nimi rychle přepínat.

Webové stránky projektu

Každý projekt má ihned po svém vzniku vstupní stránku. Ta obsahuje jeho popis, seznam tříd, vazeb a vlastností a dále pak základní statistiku počtu záznamů (instancí tříd) a vazeb mezi záznamy.

Každá třída je reprezentovaná vlastním formulářem, který existuje ihned po vytvoření třídy. Prostřednictvím tohoto formuláře se vykonávají všechny operace se záznamy - zobrazení, vkládání, modifikace. Formulář je konfigurovatelný globálním nastavením i personalizovatelný lokálním nastavením.

Formuláře pro jednotlivé záznamy jsou samostatně adresovatelné a otevírají se v Data editoru v prohlížecím nebo editačním zobrazení.

Základní operace 

  • zobrazení záznamů (po jednom i skupinově)
  • vkládání nových záznamů (nový záznam, klon existujícího, dávkový import)
  • vytváření asociací, tedy pojmenovaných a směrovaných vztahů mezi záznamy
  • změna záznamů (jednotlivě i dávkově)
  • vyhledání záznamů (jednoduchý fulltext nebo filtrování pomocí fazet)

Fóra, diskuse

Ke každému záznamu lze vést diskusi obvyklým způsobem.

Dále jsou k dispozici samostatná fóra pro týmovou diskusi k různým tématům.

Personalizace prostředí

Každý uživatel si může přizpůsobit vzhled i funkce ATOMu, hlavní možnosti jsou následující:

  • rozložení homepage, lze mít více homepages pro různé účely
  • vytváření různých pohledů na data, včetně konstrukce propracovaných uložených dotazů
  • způsob zobrazení a rozložení prvků (polí) ve formulářích

Protokolování

Vše je protokolováno. Každá modifikace a dokonce i každé otevření záznamu. Vše lze dohledat a sestavit tak perfektní deník o tom, co se s daty dělo.

Dolování dat a jejich vizualizace

ATOM Studio disponuje vynikajícím intuitivním vyhledáváním. Nejen přes třídy a vlastnosti (na tom nic není a dělají to v podstatě všichni), ale také přes vztahy mezi záznamy v třídách (např. najdi všechny klienty, kteří v minulém roce akceptovali alespoň jednu nabídku na produkt X).

Výsledky vyhledání lze různými způsoby vizualizovat. To mnohdy přináší mnohem větší vypovídací úroveň nežli tabulkové zobrazení seznamů.

Zcela nezávazně objednávám webovou databázi ATOM na zkoušku:

jméno, příjmení
e-mail
několik slov o důvodu Vašeho zájmu o ATOM
vepište: "sedmdesátsedm"
souhlasím s podmínkami

Webová databáze ATOM na zkoušku Vám bude k dispozici na samostatné adrese nejake_jmeno.atom2.cz.

ATOM na této adrese bude na zkušební dobu 30 dnů jen Váš. Bez jakéhokoliv omezení si budete moci vyzkoušet nejen všechny možnosti ATOMu, ale také umožnit plně personalizované vyzkoušení např. kolegům ve svém týmu.

Rozhodnete-li se po zkušební době k nějaké formě placené služby, Vaše data pořízená ve zkušební době Vám zůstanou zachována.


Vítejte ve webové databázi ATOM a mějte prosím na paměti, že její používání se řídí následujícími 10 pravidly:

Pravidlo č. 1: Vážíme si Vás!

Vašeho rozhodnutí k používání webové databáze ATOM si vážíme. Pro Vaši spokojenost uděláme vše, co bude jen trochu možné.

Pravidlo č. 2: Data jsou uložena v "cloudu"

Vaše data jsou uložena na "cloudové" infrastruktuře .

Pravidlo č. 3: Datové limity je třeba dodržovat

Pokud překročíte datové limity náležející Vaší variantě, budete upozorněni e-mailem s návrhem na řešení přechodu na jinou variantu dle platných podmínek. Nenalezneme-li společně řešení, může to vést až k pozastavení poskytování služby z naší strany.

Pravidlo č. 4: Data jsou základním způsobem zálohována

Data ve Vaší atomové databázi jsou základním způsobem zálohována. Lze však nanejvýš doporučit jejich zálohování také na Vaší straně na Vašich discích. K tomu ATOM poskytuje hned několik možností.

Pravidlo č. 5: Zodpovědnost za ztrátu dat neneseme

Za jakoukoliv ztrátu dat nemůžeme přijmout jakoukoliv zodpovědnost. Samozřejmě děláme všechna myslitelná opatření proto, aby se žádná ztráta dat nestala.

Pravidlo č. 6: Zabezpečení dat je ve Vaší režii

Přístup k datům ve Vaší atomové databázi mají ti, kterým to umožníte. Typicky ti, kteří mají svůj účet. Zejména ve zkušební době můžeme jen doporučit, aby přístup měl i někdo z uživatelské podpory ATOMu.

Pravidlo č. 7: Datové přenosy nejsou šifrované

Datové přenosy mezi webovým prohlížečem a atomovou databází jsou standardně nešifrované.

Pravidlo č. 8: Dobré mravy je nutno dodržovat

Předpokládáme, že data ve Vašem ATOMu jsou v souladu s dobrými mravy v tom smyslu, jak je toto sousloví obecně vnímáno. Pokud bychom zjistili, že tomu tak není, vyhrazujeme si právo ukončit provoz Vašeho ATOMu a to i okamžitě. 

Pravidlo č. 9: Adresa uživatelské podpory je atom@aion.cz

Neváhejte  nás kontaktovat na výše uvedeném e-mailu uživatelské podpory s jakýmkoliv přáním nebo dotazem. Pro rychlou a vyčerpávající odpověď uděláme vše, co bude v našich silách.

Pravidlo č. 10: Pravidla změny podmínek

Tyto podmínky používání webové databáze ATOM, varianty a ceny můžeme kdykoliv změnit. Budeme si přitom počínat korektně, tj. pokud cenu nějaké varianty snížíme v ceníku, snížíme ji i aktuálním uživatelům. A pokud nějakou cenu zvýšíme, tak se to uživatelů původní ceny nedotkne.

ATOM - revolučně jednoduchá databáze

Nemusíte umět programovat. Svou atomovou databázi, data, vazby, klíčová slova vytvoříte pouhým klikáním v prohlížeči. 

Cokoliv potřebujete pro Váš byznys nebo záliby. Přehledně a přátelsky. Pro Vás, Vaše kolegy či přátele.

30 dní databáze Atom zcela zdarma

cspzlin80.jpgTa rychlost nás překvapila !

Při naší činnosti produkujeme spousty dat. Již dlouho jsme potřebovali databázovou podporu. Potkali jsme se s ATOMem. Do měsíce bylo hotovo a ATOM je pro nás velkým přínosem každý den !

- Iva Norková,
Chráněná dílna Ardien

unob80.jpgWebovou databázi ATOM využíváme pro výzkum i výuku

S mými kolegy i studenty stojíme často před úkoly tvorby znalostních bází především na podporu různých úkolů vědy a výzkumu. Zkoušeli jsme mnoho nástrojů, otevřenost ATOMu nám vyhovuje nejlépe.

- prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.,
Univerzita obrany

emgikaruni.jpgJsme spokojeni s ATOMem i kvalitní spoluprací

Pro přípravu nové řady produktů (knih a současně mobilních apikací) jsme potřebovali systém pro týmovou tvorbu velmi strukturovaného obsahu. ATOM vyhověl a spolupráci s poskytovatelem služby při řešení našich mnohdy neobvyklých požadavků označuji jako velmi kvalitní.

Mgr. Petra Diestlerová,
Euromedia Group, k. s.